KienThucVPS.com
Quản Trị Server

Hướng dẫn diệt virus Kinsing (kdevtmpfsi) chiếm dụng CPU

Ngày đăng: 1 Tháng Tám, 2021
   

Kinsing (kdevtmpfsi) là một loại malware xâm nhập vào các hệ thống VPS máy chủ, chiếm dụng 100% CPU để đào tiền ảo thông qua các tiến trình có tên là kdevtmpfsi

Virus Kinsing chiếm dụng 100% CPU, làm cho website truy cập rất chậm hoặc không thể truy cập được. Gần đây rất nhiều VPS , Server bị loại malware này xâm nhập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng và rất khó để loại bỏ. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục vấn đề này:

Virus Kinsing tạo các tiến trình kdevtmpfsi

Trước hết để diệt được loại virus này thì ta phải hiểu cơ chế hoạt động của nó:

Virus khi xâm nhập vào VPS sẽ tạo ra các tiến trình kdevtmpfsi và kinsing chiếm dụng CPU và các file tương tự ở thư mục /tmp

Khi ta kill các tiến trình này đi, thì một lúc sau, nó lại tự sinh ra file và các tiến trình mới

=> Chúng ta sẽ viết một script tìm và diệt các tiến trình của malware và xoá các file tương ứng, đưa vào cronjob để chạy liên tục không cho malware có cơ hội hoạt động.

Bước 1: tạo file script

Mặc định mình đang là user root nhé, nếu bạn là user thường thì thêm sudo

nano /kill.sh

Bước 2: Dán đoạn lệnh sau

!/bin/bash

kill $(pgrep kdevtmp)
kill $(pgrep kinsing)
find / -iname kdevtmpfsi -exec rm -fv {} \;
find / -iname kinsing -exec rm -fv {} \;
rm -rf /tmp/kdevtmp*
rm -rf /tmp/kinsing*

Sau đó lưu lại.

Đoạn script này sẽ tìm kiếm và loại bỏ các tiến trình virus, sau đó sẽ xoá các file tương ứng

Thêm quyền thực thi

chmod +x /kill.sh

Bước 3: Thêm vào cronjob

Mở cronjob

crontab -e

Thêm vào cuối file

* * * * * sh /kill.sh > /tmp/kill.log

Như trên là chạy 1 phút một lần, bạn có thể chỉnh thời gian tuỳ ý, lưu lại file cronjob là đã hoàn thành.

> /tmp/kill.log là để lưu lại lịch sử diệt

Chúc các bạn thành công!


Nhớ trích nguồn từ http://kienthucvps.com/ khi đăng lại bài viết này!