KienThucVPS.com
Quản Trị Server

Hướng dẫn sử dụng các lệnh bàn phím Nano (Linux)

Ngày đăng: 18 Tháng Năm, 2022
   

Tổng hợp các lệnh bàn phím được sử dụng trong Nano giúp mọi người dễ dàng làm quen với việc soạn thảo văn bản bằng Nano

Nano là một trình soạn thảo Linux nhỏ nhẹ, đơn giản dễ dùng, được nhiều bạn ưa thích thay thế cho vi hay vim

Tổng hợp các lệnh bàn phím hay dùng trong Nano

Về cơ bản Nano đã liệt kê cho chúng ta các phím tắt ở phía dưới màn hình:

Giải thích ý nghĩa một số lệnh Nano hay dùng:

  • Ctrl+G: Mở menu trợ giúp Nano.
  • Ctrl+O: Lưu file đang mở. Nano sẽ yêu cầu bạn xác nhận tên file khi thực hiện việc này, vì vậy chỉ cần nhấn Enter để xác nhận.
  • Ctrl+C: Hủy bỏ bất kỳ lệnh chờ xử lý nào.
  • Ctrl+X: Thoát khỏi Nano. Điều này cũng sẽ nhắc bạn xem bạn có muốn lưu file hay không, nếu bạn đã thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với nó. Nhấn Enter để xác nhận nếu bạn muốn lưu thay đổi.
  • Ctrl+W: Mở hộp tìm kiếm. Nhập vào đây để xác định vị trí phần văn bản nhất định.
  • Ctrl+K: Xóa dòng văn bản hiện tại.
  • Ctrl+_ (gạch dưới): Di chuyển đến một số dòng nhất định. Nhập số dòng và nhấn nút Enter để xác nhận.
  • Ctrl+\ (dấu gạch chéo ngược): Tìm và thay thế văn bản. Nhập văn bản bạn muốn tìm để thay thế, sau đó nhấn Enter.

Cài đặt và sử dụng Nano

Nếu hệ điều hành Linux của bạn chưa được cài sẵn Nano thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau

Cài đặt Nano trên Ubuntu:

sudo apt install nano -y

Cài đặt Nano trên CentOS

sudo yum install epel-release nano -y

Để mở tệp tin hiện có hoặc để tạo tệp mới, hãy nhập lệnh nano kèm theo tên tệp tin:

nano đường dẫn/tên-file

Thao tác này sẽ mở một cửa sổ soạn thảo mới và bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa tệp. Ở dưới cùng của cửa sổ, có một danh sách các phím tắt cơ bản nhất để sử dụng với trình soạn thảo nano.

Tất cả các lệnh được bắt đầu bằng ký tự ^ hoặc M. Biểu tượng dấu mũ (^) đại diện cho phím Ctrl. Ví dụ: các lệnh ^ J có nghĩa là nhấn các phím Ctrl và J cùng một lúc. Chữ M đại diện cho phím Alt. Bạn có thể xem danh sách tất cả các lệnh bằng cách nhập Ctrl + g.

Thẻ:, ,